SANS OCH BALANS
Gunvor Nordström
Biomedicinsk analytiker
Ängegatan 1 B
831 36 Östersund

Tel 0706266162, telefontid tid 8-9:30
Övrig tid  meddelandebox  för tidsbeställning  063-103200

BLODET VISAR HUR DIN KROPP MÅR.

När man tittar på blod i mikroskop kan man hitta olika faktorer som kan vara orsaken till olika sjukdomar. Faktorer som reducerar näringsupptaget, hindrar syret att tas upp av blodet, immunförsvarets aktivitet genom de vita blodkropparna, mikrober och så vidare. man undersöker både ”levande” blod och torkat blod ”dött blod”.

I levande blod ser man tydliga näringsbrister, svamp, bakterier och parasiter. I torkat blod ser man mer generella inflammationer.