SANS OCH BALANS
Gunvor Nordström
Biomedicinsk analytiker
Ängegatan 1 B
831 36 Östersund

Tel 0706266162, telefontid tid 8-9:30
Övrig tid  meddelandebox  för tidsbeställning  063-103200

FÖR ATT GÖRA VERKAN MÅSTE VI FÖRST TA REDA PÅ ORSAKEN.

En Hälsoanalys hos Sans och balans går till så här:
Du fyller först i ett frågeformulär för att vi närmare ska förstå besväret/besvärens historia och bakgrund, vi gör en anamnes.

Krämpornas sjukdomshistoria ligger som grund för vidare analys. Du fyller även i en symptomchecklista.

Gemensamt blir det en bild av din situation. Du tar ett urinprov där vi tittar på bakterier, socker, ph-värde och proteiner. Vi scannar kroppen med en QMA / Quantrum Magnetic Analyser som ger indikationer på obalans i kroppen.

Scanningen ger en överblick inom ett tjugotal områden som till exempel vitamin- och mineralbrist eller kroppens surhetsgrad. Resultaten anger de tydligaste obalanserna i din kropp. Här kan vi bedömma om det är en fettsyretest (indikerar inflammationer), en matintoleranstest eller om det är en blodanalys (mikroskopiering) vi behöver göra.