SANS OCH BALANS
Gunvor Nordström
Biomedicinsk analytiker
Ängegatan 1 B
831 36 Östersund

Tel 0706266162, telefontid tid 8-9:30
Övrig tid  meddelandebox  för tidsbeställning  063-103200

FETTSYRETESTET VISAR OM DU HAR INFLAMMATIONER I KROPPEN.

Fettsyrebalansen är förhållandet mellan omega 6 och omega 3 i kroppen. Både omega 6 och omega 3 är livsnödvändiga, fleromättade fettsyror som vi måste tillgodose oss genom maten, som inte kroppen själv producerar.

Fettsyretestet visar ditt omega 3 och omega 6 värde och förhållandet däremellan. Testet visar alla elva fettsyrornas värden i din kropp. Fettsyrorna fungerar som ett skydd i kroppen mot inflammationer.

Här kan du läsa mer om fettsyretester

testsvar fettsyretest